Програми за подпомагане на лекарства с рецепта

January 09, 2020 20:37 | разни

Списък на програми за подпомагане на рецепта за психиатрични лекарства като антидепресанти и антипсихотици.Списък на програми за подпомагане на рецепта за психиатрични лекарства като антидепресанти и антипсихотици.

Това НЕ е пълен списък на програми за помощ с рецепта. Някои производители на лекарства имат собствена програма само за лекарствата, които правят. Разберете името на производителя на лекарството за всяко от вашите лекарства и отидете на уебсайта на тяхната фирма.

NEEDYMEDS.COM

Квалификатори: Всеки може да оцени уебсайта. Квалификациите за програми варират от програма до програма.

Предимства: Сайтът ви предлага възможността да потърсите лекарствата, от които се нуждаете от финансова помощ и лекарството е свързано с програмата и информация за това как да получите лекарствата безплатно или с отстъпка цена.

За контакти: http://www.needymeds.com

RXASSIST

www.rxassist.org RxAssist има база данни, в която можете да търсите по лекарства и фармацевтична компания и те ви инструктират как да кандидатствате.

Инструмент за медицинска помощ

при https://medicineassistancetool.org/, пациентите могат да определят кои програми могат да отговарят на условията, като отговарят на въпроси и използват съветника за онлайн приложения.

Квалификатори: Квалификацията варира от програма до програма.

Предимства: Сайтът предоставя директория, където отделните видове в името на лекарството, за което търсят помощ, и съответната програма и цялата необходима информация, която се отнася за програмата за помощ на пациентите, която съответства на тази медикаменти. Ако даден човек отговаря на изискванията, той може да получава лекарства без заплащане.

RXHOPE (За здравни специалисти)

WWW. RxHope.com „Може да ви помогне да кандидатствате, да получавате и проследявате заявки за безплатни лекарства за вашите пациенти, когато те не са в състояние да си ги позволят и нямат достъп до застрахователни или финансирани от държавата програми.“

Програми за военно предписание

VA СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

„Уважаеми уволнени ветерани без свързани с услуги увреждания, които са записани в VA, обикновено плащат 7 долара за рецепта. Ветеринарите с ниски доходи и тези с някои увреждания, свързани с обслужването, могат да получат безплатни лекарства, отпускани по лекарско предписание, в болници и аптеки на VA.

Свържете се с VA на (877) 222-8387 или на https://www.va.gov/

TRICARE

„Военните пенсионери, съпрузи и преживели лица, регистрирани в системата за отчитане на изискванията за участие в отбраната, могат да получат лекарства с рецепта с доплащане за 3 долара за генерични лекарства и 9 долара за доплащане за лекарства с търговска марка чрез национална програма за поръчка по пощата и чрез местна търговия на дребно аптеките. Предписанията могат да се попълват безплатно във военно лечебно заведение. "

Свържете се с TRICARE на (877) 363-6337 или https://www.tricare.mil/